Новите тенденции в поведението на младежите

people
снимка: Wendy Wei, pexels.com

Европейската обсерватория за нарушенията на правата на интелектуална собственост и базата данни за осиротели произведения проведе общоевропейско проучване сред младежите на възраст между 15 и 24 години относно техните възприятия и поведение към фалшиви стоки. Проучването цели да хвърли светлина върху последните тенденции в използването на законни и незаконни онлайн източници. То разглежда двете страни на нарушаване правата на интелектуалната собственост: тенденциите при младите хора, които купуват фалшифицирани стоки, и достъпа до пиратско съдържание. Проследени са тенденциите от 2016 г. насам.

Резултатите са представени днес като част от общоевропейската кампания за осведоменост за Световния ден за борба с фалшифицирането. Повече от половината (52%) от европейците на възраст 15 - 24 години са заявили, че са закупили поне един фалшив продукт онлайн през изминалата година както умишлено, така и случайно, а една трета (33%) че са ползвали цифрово съдържание от незаконни източници. Сред онези, които са го направили преднамерено, 37% са закупили фалшив продукт, а 21% са използвали, играли, изтегляли или излъчвали съдържание от незаконни източници.

В България 39% от младите хора са закупили умишлено фалшив продукт, а 16% съзнателно са ползвали пиратско съдържание. От друга страна, 60% от младите европейци заявяват, че предпочитат цифровото съдържание от законни източници в сравнение с 50% през 2019 г. В България този процент възлиза на 63% от младите хора. Цената и наличността продължават да бъдат основните фактори за закупуване на фалшификати и за цифрово пиратство, но все по-голямо значение придобива и влиянието на връстници и на обществото. Сред основните възпиращи фактори са киберзаплахите, киберизмамите и въздействието върху околната среда.

Фалшифицирани продукти, които младите хора най-често купуват умишлено, са дрехи и аксесоари (17%), следвани от обувки (14%), електронни устройства, (13%), хигиенни, козметични продукти, продукти за лична хигиена и парфюми (12%).

Понякога обаче младите хора биват подвеждани да купуват фалшификати: непреднамереното ползване на фалшиви продукти също възлиза на 37%, а респондентите признават, че е трудно разграничават оригинални от фалшифицирани стоки. 48% не са купили такива продукти или не са сигурни дали са го правили или не.

Що се отнася до цифровото съдържание, потреблението чрез законни източници набира популярност сред по-младите поколения. 60 % са заявили, че през изминалата година не са използвали, играли, изтегляли или излъчвали съдържание от незаконни източници в сравнение с 51 % през 2019 г. и 40 % през 2016 г., което потвърждава тенденцията.

Умишленото пиратство обаче остава стабилно, като 21 % от младите потребители (всеки пети) признават, че съзнателно са имали достъп до пиратско съдържание през последните 12 месеца. Значителна част от младежите са били подведени да ползват незаконно съдържание; 12 % са ползвали незаконно съдържание случайно, а 7 % не знаят дали това им се е случвало Основният вид пиратско съдържание са филмите (61 %) и телевизионните сериали (52 %), следвани от музика (36 %). Използват се предимно специализирани уебсайтове, приложения и канали в социалните медии.

В светлината на новите резултати изпълнителният директор на EUIPO Кристиан Аршамбо заяви:

Третото издание на проучването за интелектуалната собственост и младежта, публикувано по време на Европейската година на младежта, потвърждава тенденциите, установени в предишни издания, и предлага по-богата информация за възприятията и нагласите на младите хора. В момент, когато електронната търговия и цифровото потребление нарастват значително, увеличаването на преднамереното и непреднамереното купуване на фалшиви стоки е тревожна тенденция. Що се отнася до пиратството, то не намалява, въпреки че младите потребители все повече предпочитат съдържание от законни източници. Този нов анализ предоставя ценен инструмент в помощ на заинтересованите страни, създателите на политики, преподавателите и организациите на гражданското общество при проектиране на инициативи за повишаване на осведоменост в подкрепа на информирания избор на нашите млади граждани и потребители.

Основни фактори за купуване на фалшификати и достъп до пиратско съдържание

Въпреки че цената и наличността продължават да бъдат основните причини за купуване на фалшиви продукти и за преднамерено ползване на пиратско съдържание, социалните влияния, като например поведението на семейството, приятелите или познатите, придобиват значителна тежест.

Други фактори са незаинтересованост дали продуктът е фалшив (или източникът на съдържание е незаконен), невъзможност да се направи разлика между оригиналните и фалшивите продукти, както и лесното намиране или поръчване на фалшиви продукти онлайн. Един от всеки 10 респонденти споменава препоръки от влиятелни личности или известни хора.

Какво кара младите хора да се замислят?

По отношение както на продуктите, така и на цифровото съдържание младите хора посочват личните рискове от киберизмами и киберзаплахи като важни фактори, които биха променили тяхното поведение. Също така по-доброто разбиране на отрицателното въздействие върху околната среда или върху обществото вече се споменава по-често от анкетираните млади хора.

Проучване, направено от кампания "IP Why Not" показва, че близо 54% от младежите (15-24 години) от България, Португалия, Естония и Испания разбират какви са последствията от нарушаването на права на интелектуална собственост и въпреки това 80% от тях заявяват, че е по-лесно да нарушат правилата, отколкото да използват законен източник. 74% от тях смятат, че плагиатството трябва да се наказва, а над 60% от младежите от четирите страни твърдят, че е важно авторските права на творците да бъдат защитени.

Пълния текст на проучването на английски език можете да прочете на уебсайта на Службата на ЕС за интелектуална собственост (EUIPO).

Източник:
пресслужбата на Службата на ЕС за интелектуална собственост (EUIPO)
Върни се към IP в новините