Екип IP

Кампания ЗАЩО ДА МИ ПУКА разяснява стойността на интелектуалната собственост. Интелектуалната собственост са правата, които защитават творчеството. Тази кампания, изпълнявана от Агенция СТРАТЕГМА, се стреми да включи младите хора в усилията за спазване на правата на творците и така да подкрепи творението.

Запознайте се с ЕКИП IP!

Trulli
Тихомира
Trulli
Полина
Trulli
Марта
Trulli
Явор
Trulli
Адриана
Trulli
Ивайло