Екип IP

Кампания ЗАЩО ДА МИ ПУКА разяснява стойността на интелектуалната собственост. Интелектуалната собственост са правата, които защитават творчеството. Тази кампания се стреми да включи младите хора в усилията за спазване на правата на творците и така да подкрепи творението.

Запознайте се с ЕКИП IP!

Trulli
Тихомира
Trulli
Полина
Trulli
Марта
Trulli
Явор
Trulli
Адриана
Trulli
Ивайло