IP число на деня

Число на деня: 600%

Числа
снимка: Pixabay

Изследванията в областта на изкуствения интелект в световен мащаб нарастват  от  малко над 52 000 през 2000 г. до 403 000 през 2019 г. Това представлява увеличение с над 600%.

Число на деня: 20 години

20
снимка: Pixabay

Регистрирането на патент ви дава изключителни права върху вашето изобретение за ограничен период от време, обикновено 20 години. Други хора не могат да правят, използват, продават или внасят продукт или процес, основаващи се на вашето патентовано изобретение.

Число на деня: 10

10
снимка: Pixabay

Валидността на марка на Европейския съюз е 10 години от датата на подаденото заявление. Може да бъде подновявана неограничено, всеки път за срок от 10 години.

Число на деня: 1903

Чистачки
снимка: Pixabay

Знаехте ли, че автомобилните чистачки са изобретени от жена - Мери Андерсон. Тя получава своя първи патент за изобретяването на приспособление за чистене на прозорци през ноември 1903, още преди производството на автомобила „Модел А" на Хенри Форд. Нейното изобретение е можело да почиства сняг, дъжд или суграшица от предното стъкло посредством лост, намиращ се вътре в колата.

Число на деня: 3,9

Интернет
снимка: Fox, Pexels

3,9 милиарда хора по света в момента са онлайн и използват Интернет.

Число на деня: 1995

Фентъзи
снимка: Pixabay

Уеб-базираната художествена литература датира от най-ранните дни на Интернет. Една от най-известните серии е The Spot (1995–1997), разказана на части чрез дневниците на героите и взаимодействие с публиката. The Spot вдъхновява много подобни сайтове, включително Ferndale и East Village. От 2008 г. насам уеб фантастиката добива голяма популярност. Вероятно в резултат на това все повече фенове на уеб сериалите създадат свои собствени, като развиват тази форма, което води до бързото нарастване на количеството сериозни оригинални произведения.

Число на деня: 121

Маска
снимка: Pixabay

В ЕС всяка година се внасят фалшиви стоки на стойност 121 милиарда евро.

Число на деня: 70

70
снимка: Pixabay

Срокът на закрила на авторското право за литературно или художествено произведение е 70 години от:

  • смъртта на автора на произведението или смъртта на последния автор в случай, че произведението е със смесена собственост;
  • датата, на която произведението е било законно предоставено на обществеността, ако е анонимно или е създадено под псевдоним.

Число на деня: 2021

Творческа икономика
снимка: Pixabay

2021 година е обявена за Международна година на творческата икономика за устойчиво развитие на 74-ото Общо събрание на ООН. Изпълнението на годината се ръководи от Конференцията на ООН за търговия и развитие (UNCTAD), след консултация с ЮНЕСКО и други съответни структури на ООН.