IP число на деня

Число за 16 септември 2021

1978 - bg

Първата заявка за европейски патент е подадена в Европейското патентно ведомство на 1 юни 1978 г. Оттогава започва и номерирането на патентите.

Число за 15 септември 2021

10g-bg

Валидността на марка на Европейския съюз е 10 години от датата на подаденото заявление. Може да бъде подновявана неограничено, всеки път за срок от 10 години.

Число за 14 септември 2021

3.14-bg

Числото π, или накратко 3.141592653589793238…не може да бъде защитено от авторското право, както и транскрибирането му в порядък от музикални ноти.

Число за 13 септември 2021

1883-bg

Парижката конвенция е първата международна спогодба за защита при използване на изобретения в чужди държави.

Число за 10 септември 2021

13-bg

13% от младежите между 15 и 24 години твърдят, че умишлено са купували фалшификати през последните 12 месеца.

Число за 9 септември 2021

33-bg

33 сектора от икономиката на ЕС се считат за интензивно използващи авторски права. Те предоставят над 7 милиона работни места или 3% от заетостта в целия ЕС.

Число за 7 септември 2021

43-bg

43% от европейците смятат, че основните бенефициенти на интелектуалната собственост са големите компании и шоубизнесът.