IP дума на деня

Дума на деня: Вечна закрила

Кокошка с пиленца
снимка: Pixabay

Вечна закрила на авторското право може да се отнася до авторско право без краен срок или до авторско право, чийто краен срок е непрекъснато удължаван. Вечната закрила е изключително необичайна, тъй като действащите закони на всички държави със статут на авторското право определят стандартни ограничения за продължителността. Изисква се специално законодателство за предоставяне на такава закрила на конкретно произведение. В много страни моралните права, които могат да бъдат обхванати от закона за авторското право могат да продължат вечно.

Дума на деня: патент

Стар мотоциклет
снимка: Pixabay

Патентите са изключителни права с ограничен срок, предоставени на изобретател. Изключителното право включва забраната трети лица да използват изобретението без съгласието на собственика на патента. В замяна на това право той публично оповестява техническата информация на изобретението.

Дума на деня: авторско право

Тетрадка, поезия
снимка: Pixabay

Авторското право е правен термин, използван, за да опише правата, които творците имат върху своите литературни и художествени произведения. Законът за авторското право закриля широк кръг от оригинални творби, като – книги, списания, вестници, музика, картини, фотографии, скулптури, архитектурни произведения, филми, компютърни програми, видео игри и оригинални бази данни.

Дума на деня: "IP" интензивни индустрии

Модно ревю
снимка: Pixabay

Индустриите с интензивно използване на права върху интелектуалната собственост са компаниите, които притежават патенти, търговски марки и дизайни. Вижте последния доклад на Европейското патентно ведомство и Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) по темата.

Дума на деня: Модерно изкуство

картина
снимка: CristianFerronato, Pixabay

Въпреки че често се използва за позоваване на скорошни произведения, съвременното изкуство всъщност се отнася до произведения, създадени между 1860 -те и 1970 -те години и следователно включва редица много различни жанрове от поп арт до кубизъм и експресионизъм.

Дума на деня: A.L.I.C.E.

Алиса в страната на чудесата
снимка: Pixabay

A.L.I.C.E. (Artificial Linguistic Internet Computer Entity) – акроним, който звучи като взет от някой от епизодите на The X-Files. A.L.I.C.E. наричана още Алис бот, или просто АЛИС, е чатбот  – програма, която участва в разговор с човек, като прилага някои правила за съвпадение чрез евристични методи (в информатиката методът включва стъпаловидно стесняване на областта на търсенето) за даване на отговор на зададен въпрос. АЛИС е създадена от д-р Ричард Уолас и е вдъхновена от класическата програма ELIZA на Йозеф Вайценбаум.

Дума на деня: Патентен трол

Трол
снимка: Pixabay

„Патентeн трол“ се нарича собственик на патенти, чиято основна дейност е да използва патентните права за заплаха на дружества със съдебно преследване за нарушаване на права. Целта е получаването на временна забрана и лицензионни такси от трети страни. 

Дума на деня: „P“ в кръгче

Плочи
снимка: Pixabay

Латинската буква „P“ в кръгче е символът за авторски права, използван за фонограми в рамките на записи на CD, касети, LP и др. С ℗ се обозначава авторско право, което е различно от цялостното произведение и се прилага само за конкретната фонограма, но не и за други нейни версии, дори ако се изпълнява от същия автор, в същото произведение.

Дума на деня: „Евровизия“ за изкуствен интелект

Певица
снимка: Pixabay

Песенният конкурс „Евровизия“ за изкуствен интелект е международно състезание, в което се съревновават песни, написани с помощта на изкуствен интелект. Отборите се състоят от музиканти, изследователи, учени по данни, разработчици и всеки, който работи или се интересува от комбинацията музика – изкуствен интелект. Претендентите могат да участват със създадена от тях  4-минутна песен, използвайки изкуствен интелект като част от процеса на писане на песента. Повече за конкурса можете да видите на сайта на AI Song Contest.