Екип

Кампанията “IP Защо Не” е инициатива в подкрепа на защитата на интелектуалната собственост на Агенция Стратегма с финансовата помощ на програма Ideas Powered на Службата на ЕС за интелектуална собственост (EUIPO). Тя продължава усилията на кампания „IP: Защо да ми пука?“ за насочване на вниманието към важността на правата за интелектуална собственост и за разясняване на разнообразните им приложения в нашия живот. Кампанията се изпълнява в четири държави - България, Испания, Португалия и Естония.

Тихомира

Gustav Klimt, "Lady with Hat and Feather Boa", 1909; Courtesy of www.Gustav-Klimt.com

Полина

Fulvio De Marinis, Itally, 2006

Адриана

Sally Rosenbaum, "Fall garden", USA, 2013; Courtesy of fineartamerica.com

Марта

Henri Matisse, "Woman In A Purple Coat or The Purple Coat", 1937; Courtesy of www.HenriMatisse.org

Явор

Rene Magritte, "The Son of Man", 1946; Courtesy of www.ReneMagritte.org

Ивайло

Fayum portrait, Egypt, 1st - 2nd century AD; Courtesy of Fondation Gandur pour l'Art, Genève