EU

Нарушаване на интелектуалната собственост и МСП в ЕС

Illicit Trade Report
снимка: EUIPO

Нарушаването на правата на интелектуалната собственост е основен риск за рентабилността и оцеляването на малките и средните предприятия (МСП). Това се посочва в съвместен доклад на EUIPO чрез Европейска обсерватория за нарушения на правата на интелектуална собственост и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР). В доклада "Рискове от незаконната търговия с фалшификати за малките и средни предприятия", публикуван във вторник, 31 януари, се посочва също, че вероятността МСП, чиято интелектуална собственост е нарушена, да оцелеят след 5 години е с 34 % по-малка.

Блокчейн технологията в борбата с климатичните изменения

Climate change
снимка: ©makabera

Блокчейн технологията може да улесни внедряването на принципите на кръговата икономика и да предложи отговори за кръгово преструктуриране на производствените, дистрибуторските и потребителски вериги и да бъде инструмент, който да стимулира промяна в поведението на хората и компаниите.

Едно от основните предизвикателства в прехода към кръгова икономика е възможността да се събират и предоставят достоверни, адекватни и актуални данни и информация за продуктите, материалите и ресурсите, което е основно условие за реорганизацията на работата по различните вериги.

ЕК предложи защита на интелектуалната собственост за занаятчийски и промишлени продукти

pottery
снимка: © Eneida Nieves, pexels.com

Комисията предложи първа по рода си рамка за защита на интелектуалната собственост за занаятчийски и промишлени продукти, които почиват на оригиналността и автентичността на традиционните практики от техните региони. Тази рамка ще обхване продукти като стъклото от Мурано, туида от Донегал, порцелана от Лимож, ножарските изделия от Солинген и керамиката от Болеславец.