Блокчейн технологията в борбата с климатичните изменения

Climate change
снимка: ©makabera

Блокчейн технологията може да улесни внедряването на принципите на кръговата икономика и да предложи отговори за кръгово преструктуриране на производствените, дистрибуторските и потребителски вериги и да бъде инструмент, който да стимулира промяна в поведението на хората и компаниите.

Едно от основните предизвикателства в прехода към кръгова икономика е възможността да се събират и предоставят достоверни, адекватни и актуални данни и информация за продуктите, материалите и ресурсите, което е основно условие за реорганизацията на работата по различните вериги.

Основните принципи на кръговата икономика, често са резюмирани като "3R":

1. Reduce (намаляване)  – свеждане до минимум използването на суровини; 

2. Reuse (повторна употреба) – максимизиране на повторната употреба на продуктите в различни форми и форми; 

3. Recycle (рециклиране)  – поредица от стъпки, които позволяват преработване на материали и продукти, за да се продават като нови. 

Възможността за детайлно проследяване на продуктите и използваните материали през целия им цикъл на живот в различните вериги (производствени, дистрибуторски и управление на отпадъци) се оказва от особена важност за улесняване на внедряването на кръговите икономически модели и създаване на индустриални симбиози. 

В последните години, потенциалът на новите и дигиталните технологии като инструменти, които могат да улеснят и ускорят внедряването на кръговите принципи в икономиката се изследва, коментира и тества активно. Изкуственият интелект, възможностите за моделиране, които предоставят т.нар. "дигитални близнаци", и блокчейн технологията са сред доминиращите теми, именно заради възможностите и иновациите, които те предлагат относно боравенето с данни. 

Блокчейн технологията позволява децентрализация, прозрачност, бързина и неограничен достъп до данни и информация, които са записани и съхранявани по начин, който гарантира тяхната сигурност и невъзможност за манипулиране и променяне (колективно проверяване и валидиране на записаните данни). Именно тези основни характеристики правят блокчейна и кръговата икономика обещаващ тандем и обещават интересен потенциал за развитие и иновации. 

С приемането на Европейската блокчейн стратегия и с лансирането на Европейска програма за блокчейн инфраструктура за публичния сектор, ЕС ясно обяви, че иска да се превърне в лидер на блокчейн технологиите и да привлече компании и инвестиции. 

Европейската комисия постави и сериозен акцент върху насърчаването на блокчейн технологията в борбата с климатичните промени, за устойчиво икономическо развитие и за реализацията на Европейската зелена сделка. 

Блокчейн технологията може също да е инструмент за промяна на поведението (както на потребителските навици на хората, така и на компаниите), като като предостави възможност да се види и проследи реалното въздействие на техните действия върху околната среда. Блокчейнът може да се използва за прозрачно проследяване на различни данни като въглеродния отпечатък на всеки продукт, емисиите на парникови газове или отпадъци от фабрика или цялостната история на съответствие на компанията с екологичните стандарти. Компаниите и физическите лица могат да бъдат стимулирани да правят избори, които да отговарят, или поне се стремят, към по-екологичен, ресурсно и енергийно ефикасен модел.

7 сфери, в които блокчейн технологията може да помогне в борбата с климатичните промени и опазването на околната среда:

Екологичните проекти. Блокчейн технологията може да увеличи прозрачността, ефективността и отчетността на екологичните проекти.

Енергия. Блокчейн технологията може да подобри енергийната ефективност чрез оптимизиране на необходимостта от пренос на електроенергия на дълги разстояния, намаляване на нуждата от съхранение на енергия, и по-добър контрол на консумирането и рационалното използване на енергия.

Рециклиране. Блокчейн технологията може да помогне за намаляване на отпадъците, увеличаване на възможността за рециклиране

Производствени и дистрибуторски вериги. Блокчейн технологията може да направи функционирането на различните вериги енергийно и ресурсно по-ефикасно.

Въглероден данък. Блокчейн технологията може да се използва за ефикасно прилагане и проследяване на въглероден данък.

НПО. Блокчейн технологията може да се използва за ефикасно проследяване на дарения и инвестиции, да подобри тяхната отчетност и намали времето за административни процедури.

Промяна на потребителските култура и навици. Блокчейн технологията може да помогне за промяна на потребителските навици и преструктуриране на икономическите стимули за предприемане на екологични действия.

На глобално ниво, блокчейн технологията може да има редица приложения, които да предложат решения на предизвикателствата, поставени от климатичните промени. От друга страна, въпреки че блокчейн технологията е все по-често коментирана като липсващата част от пъзела за дигитализация и ефикасно преструктуриране на икономиката, нейното функциониране е все още определяно като силно енергоемко - факт който изисква да се търсят и нови предположения/решения на енергийния аспект, паралелно с възможните приложения.

Автор: Румяна Мишонова,  OFFNews.

Източник:
https://nauka.offnews.bg/
Върни се към IP в новините