Нарушаване на интелектуалната собственост и МСП в ЕС

Illicit Trade Report
снимка: EUIPO

Нарушаването на правата на интелектуалната собственост е основен риск за рентабилността и оцеляването на малките и средните предприятия (МСП). Това се посочва в съвместен доклад на EUIPO чрез Европейска обсерватория за нарушения на правата на интелектуална собственост и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР). В доклада "Рискове от незаконната търговия с фалшификати за малките и средни предприятия", публикуван във вторник, 31 януари, се посочва също, че вероятността МСП, чиято интелектуална собственост е нарушена, да оцелеят след 5 години е с 34 % по-малка. Това е особено голям проблем пред независимите малки и средни предприятия, които не са част от голяма корпоративна група, както и за малките и средни предприятия, които страдат от нарушаването на патентните им права.

Според доклада китайското производство е най-честият източници на фалшиви стоки, които нарушават интелектуалната собственост на МСП и заема 85 % от конфискациите, свързани с онлайн продажби и 51 % от глобалните конфискации на офлайн продажби.

Най-често фалшивите продукти са електрически машини и електроника (30 % от конфискациите), облекло (18 %), парфюмерия и козметика (10 %) и остават играчки и игри (също 10 %). Освен това много от тях не отговарят на стандартите и често представляват заплаха за здравето и безопасността на потребителите. Що се отнася до метода на употреба, около половината от фалшивите продукти, конфискувани на границите на ЕС, които нарушават правата на интелектуална собственост на МСП, са закупени онлайн.

Незаконната търговия с фалшиви стоки е значителна и нарастваща заплаха в условията на глобализирана и основана на иновации икономика. Последиците са особено вредни за МСП, тъй като те често не разполагат с ресурси за наблюдение и ефективно противодействие на риска. През последните години EUIPO и ОИСР проведоха поредица аналитични проучвания относно фалшификатите, престъпленията срещу интелектуалната собственост и последиците от това. Резултатите са публикувани в редица доклади (Търговия с фалшиви и пиратски стоки: (2016 г.); "Тенденции в търговията с фалшифицирани и пиратски стоки" (2019 г.) и "Глобална търговия с фалшификати: (2021 г.)), в които се оценява незаконната търговия с фалшиви и пиратски стоки. Резултатите предизвикват сериозно безпокойство, тъй като през 2019 г. търговията с фалшиви и пиратски стоки възлиза на 2,5 % от световната търговия, а когато се разглежда само вносът в ЕС - на 5,8 %.

Този доклад се основава на предишни анализи и представя подробна, количествена информация за стойността на незаконната търговия с фалшиви стоки, които нарушават правата на интелектуална собственост на МСП. Той има за цел да изгради осведоменост и да предложи уникален поглед върху незаконната търговия, която нарушава правата на интелектуална собственост на МСП, и нейните последици за разработването на политики за иновации и предприемачество, като по този начин предоставя доказателствата, необходими за провокиране на действия срещу тази заплаха. Проучването е проведено под егидата на Работната група на ОИСР за борба с незаконната търговия, която се фокусира върху изследвания, базирани на доказателства и усъвършенствани анализи, за да помогне на политиците да картографират и разберат уязвимостите, които са резултат от незаконната търговия.

В последната информация на EUIPO за МСП от септември 2022 г., показва, че пострадалите малки и средни предприятия смятат, че това е създало отрицателно въздействие върху техните операции със загуба на оборот, загуба на репутация и имидж, както и загуба на конкурентно предимство. Въпреки това 40 % от малките и средни предприятия признават, че не наблюдават своите пазари за потенциално нарушаване на техните права върху интелектуална собственост или разчитат само на случайна информация за нарушение, като обратна връзка с клиенти или информация от бизнес партньори.

За да подпомогне малките и средни предприятия, EUIPO, в сътрудничество с Европейската комисия и националните и регионалните служби за интелектуална собственост, стартира набор от инициативи в областта на интелектуалната собственост, включително фонд за МСП (вече трета поред година). Фондът за МСП предоставя финансова подкрепа на малки и средни предприятия за регистриране на техните права върху интелектуалната собственост. Фондът за МСП 2023 (The Ideas Powered for business SME Fund) вече е отворен за кандидатстване.

Прочетете пълния доклад тук.

 

Източник:
https://euipo.europa.eu/
Върни се към IP в новините