Стартирахме нова игра с награди - Авторското право в игрите

пионки

Какво знаете за авторското право в игрите? 

Тествайте знанията си за IP в игрите в новия ни Quiz и спечелете награда!

Играта е в природата на човека и това е основна предпоставка за развитието на човешкото общество. Игрите представляват форма на социално взаимодействие, която осигурява пътешествия отвъд въображението. Смята се, че най-старата известна игра датира от 6 000 г. пр. н. е. и е прародител на играта “Манкала”.

А сега си представете огромното разнообразие от игри в историята, започвайки от най-простата игра с камъчета и стигайки до най-сложните съвременни видео игри. Вие вероятно се наслаждавате на неизчерпаемите характеристики на любимата си игра. Но зад създаването на такава игра стои цял един свят от дизайн, музика и маркетинг… А там, където има изкуство, има и интелектуална собственост. 

*Всички участвали в периода от 17.02-17.03 2021 г. имат шанса да спечелят награда. Броят участия на един участник не е ограничен. Наградите ще бъдат изтеглени на лотариен принцип след приключване на играта. Допълнително ще се свържем с победителите на посочения от тях e-mail.

Започнете играта

Източник:
http://ipwhy.europe.bg
Върни се към IP в новините