IP в игрите

  • Current Игра
  • Въпрос 1
  • Въпрос 2
  • Въпрос 3
  • Въпрос 4
  • Въпрос 5
  • Въпрос 6
  • Виж верните отговори

Какво знаете за авторското право в игрите? Тествайте знанията си за IP в игрите!

Играта е в природата на човека и това е основна предпоставка за развитието на човешкото общество. Игрите представляват форма на социално взаимодействие, която осигурява пътешествия отвъд въображението. Смята се, че най-старата известна игра датира от 6 000 г. пр. н. е. и е прародител на играта “Манкала”.

А сега си представете огромното разнообразие от игри в историята, започвайки от най-простата игра с камъчета и стигайки до най-сложните съвременни видео игри. Вие вероятно се наслаждавате на неизчерпаемите характеристики на любимата си игра. Но зад създаването на такава игра стои цял един свят от дизайн, музика и маркетинг… А там, където има изкуство, има и интелектуална собственост. 

*Всички участвали в периода от 17.02-17.03 2021 г. имат шанса да спечелят награда. Броят участия на един участник не е ограничен. Наградите ще бъдат изтеглени на лотариен принцип и раздавани на територията на България след приключване на играта. Допълнително ще се свържем с победителите на посочения от тях e-mail.