Дума за 15 септември 2021

copyleft-bg

COPYLEFT (непреводима дума на български език, игра на думи с понятието copyright - традиционно превеждано като „авторско право“) е термин, който описва практиката авторите да се отказват от част от своите права и да освобождават произведенията си, като същевременно изискват същите свободи да се запазят и за всички копия и производни версии надолу по веригата. Конкретно по отношение на свободния софтуер, Фондацията за свободен софтуер дефинира понятието като „правилото, че когато разпространявате програмата, не може да добавяте ограничения, за да откажете на другите хора основните свободи“ да я използват, изучават, променят и разпространяват. С термина се назовава и съответната форма на лицензиране на компютърни програми, документи, музикални, графични и мултимедийни произведения на изкуството, научни трудове и др.

През юни 1976 г. думата „COPYLEFT“ е била употребена за първи път в общите условия за използване на езика за програмиране Tiny BASIC на Li-Chen Wang. Текстът гласял „@COPYLEFT всички авторски НЕправа запазени“. Tiny BASIC не е разпространяван под никакви COPYLEFT условия, но е представен като език, на който изходният код може да се споделя и променя.

Върни се към IP дума на деня