climate change

Блокчейн технологията в борбата с климатичните изменения

Climate change
снимка: ©makabera

Блокчейн технологията може да улесни внедряването на принципите на кръговата икономика и да предложи отговори за кръгово преструктуриране на производствените, дистрибуторските и потребителски вериги и да бъде инструмент, който да стимулира промяна в поведението на хората и компаниите.

Едно от основните предизвикателства в прехода към кръгова икономика е възможността да се събират и предоставят достоверни, адекватни и актуални данни и информация за продуктите, материалите и ресурсите, което е основно условие за реорганизацията на работата по различните вериги.

Фотографски конкурс на Световната организация за интелектуална собственост

Чрез КОНКУРСА, Световната организация за интелектуална собственост има за цел да популяризира креативността на коренното население и младежите от местни общности, както и да повиши тяхната осведоменост за това как авторските права могат да бъдат използвани за защита на тяхното творчество. Темата на обявения фотографски конкурс е „Изменение на климата и действия за климата: Майката Земя през нашите обективи“.