Интелектуалната собственост в образованието

плакат
снимка: https://euipo.europa.eu/

Могат ли учителите да правят фотокопия или да сканират страници от книги или вестници за своите ученици? При какви условия учителите могат да показват филми в клас или в училище? Отговори на тези иоще интересни въпроси можете да намерите в обновения портал с често задаваните въпроси относно авторските права в образователния процес - FAQS ON COPYRIGHT FOR TEACHERS.

Инициативата е на Мрежата „Интелектуална собственост в образованието“ (IP in Education) на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост и е осъществена в сътрудничество с Патентно ведомство на Република България и Дирекция „Авторско право и сродни права” към Министерство на културата.

Основната цел на новия портал е да предостави на европейската образователна общност ясна и точна информация за използването на защитено съдържание в рамките на образователния процес, с акцент върху онлайн формата на обучение. Освен това, кампанията се стреми да накара учителите, учениците и студентите от Европейския съюз да осъзнаят възможностите, които закрилата на авторските права им предлага, като потенциални създатели на творчески произведения, в хода на образователния процес.

Отговорите на въпросите се избират чрез интерактивна карта на ЕС и са достъпни на български и на английски език.

 

Източник:
https://euipo.europa.eu/
Върни се към IP в новините