Число на деня: 802.11

WiFi
снимка: Photo by Oleg Magni, Pexels

802.11 е набор от технологични стандарти за безжични мрежови устройства. Тези стандарти се определят от IEEE (Института на електротехническите и електронните инженери). Стандартът 802.11 - WiFi дава указания за реализиране на безжични (безкабелни) LAN технологии.

Върни се към IP число на деня