Ана Жоао Родригес

Участия и награди

Основен научен принос:

 • Coimbra (2019) Nat Commun - Nature Communications Editors’ Highlight. Проучването идентифицира нов източник на холинергична модулация в NAc, произтичаща от латеродорзалния тегментум (LDT), и показа за първи път, че LDT-NAc проекциите модулират поведението, свързано с възнаграждението;
 • Soares-Cunha (2019) Mol Psychiatry: Основополагащ принос, демонстриращ, че NAc D1- и D2-MSNs могат двупосочно да стимулират възнаграждение и отвращение, в зависимост от модела на невронна активност;
 • Soares-Cunha (2016) Nat Commun: Първото проучване, което показва, че NAc D2-MSNs играят важна роля в положителното подсилване, оспорващо класическия модел на противоположна стриатумна функция.

Как мозъкът различава положителните от отрицателните стимули?

Проекти:

 • Ръководител на проект "Дългосрочно въздействие на пренаталната експозиция на глюкокортикоиди (изследване при хора)";
 • Ръководител на проект "Вериги на ядрените акумбени за награда и отвращение";
 • Влияние на периферните невропатии върху функцията и структурата на CNS.

​Следвайте в социалните медии:

 

Ключови публикации: 

 • Coimbra B, et al. (2019): "Роля на латеродорзалните проекции на тегментума към ядрените акумбени в поведението, свързано с възнаграждението;
 • Soares-Cunha C, etal. (2019): Подтиповете MSNs на ядрените акумбени сигнализират както за награда, така и за отвращение;
 • Soares-CunhaC, et al. (2018): Микросхема на ядрените акумбени, лежи в основата на D2-MSN-задвижваното повишаване на мотивацията;
 • Coimbra B, et al. (2017): Нарушенията в латеродорзалния тегментум на VTA проекциите са в основата на дефицитите на възнаграждение, предизвикани от глюкокортикоиди;
 • Soares-Cunha C, et al. (2016): Активирането на D2 допаминови рецептор-експресиращи неврони в ядрените акумбени повишава мотивацията.

За региона в човешкия мозък, отговорен за разграничаването между удоволствие и отвращение:

Ана Жоао Родригес
снимка: ©Ana João Rodrigues

Проекти:

 • Ръководител на проект "Дългосрочно въздействие на пренаталната експозиция на глюкокортикоиди (изследване при хора)";
 • Ръководител на проект "Вериги на ядрените акумбени за награда и отвращение";
 • Влияние на периферните невропатии върху функцията и структурата на CNS.

​Следвайте в социалните медии:

 

Ключови публикации: 

 • Coimbra B, et al. (2019): "Роля на латеродорзалните проекции на тегментума към ядрените акумбени в поведението, свързано с възнаграждението;
 • Soares-Cunha C, etal. (2019): Подтиповете MSNs на ядрените акумбени сигнализират както за награда, така и за отвращение;
 • Soares-CunhaC, et al. (2018): Микросхема на ядрените акумбени, лежи в основата на D2-MSN-задвижваното повишаване на мотивацията;
 • Coimbra B, et al. (2017): Нарушенията в латеродорзалния тегментум на VTA проекциите са в основата на дефицитите на възнаграждение, предизвикани от глюкокортикоиди;
 • Soares-Cunha C, et al. (2016): Активирането на D2 допаминови рецептор-експресиращи неврони в ядрените акумбени повишава мотивацията.

За региона в човешкия мозък, отговорен за разграничаването между удоволствие и отвращение: