Карла Каро Биянова

Биография

През септември 2021 г. в Саламанка, Испания се проведе първият „хибриден“ конкурс за млади учени на Европейския съюз - EUCYS, който отличи най-добрите млади научни таланти за 2020 и 2021 г. Именно в това специално издание на наградите Карла Каро Биянова, тогава 17-годишна, печели една от трите първи награди за 2021 г. В своя проект „Формулиране и внедряване на поддържаща векторна машина върху квантовия изпарител на D-Wave“, Карла сравнява квантовия алгоритъм с класически, за да оцени текущата производителност на квантовия изпарител в опит да преодолее някои физически ограничения на квантовия компютър.

Карла e вдъхновена да работи в областта на квантовата физика по време на летен престой в Института по фотонни науки в Барселона. Тогава разбира, че призванието й е да прави изследвания в тази област.  Карла продължава да изучава квантовата механика сама и се свързва с изследователската група Barcelona Supercomputing Center, откъдето й осигуряват още ресурси, за да продължи своя проект.

Вярвам, че младите жени трябва да бъдат насърчавани да се включат в STEM областите от много ранна възраст, без да се прави разлика между тях и момчетата - казва Карла. Много е важно да се даде видимост на жените в науката и да се признае тяхната работа, за да се вдъхновят и насърчат, защото имат същата способност да постигат целите си в изследванията.

През 2021 г. Карла Биянова печели и сребърния медал на испанската олимпиада по физика и е включена в списъка на Forbes за 2021 „Топ 50 наградени испанци“. В момента тя изучава физика в университета в Барселона и работи върху изследвания в областта на квантовите изчисления. Последната заслуга на Карла е наградата от Young Research Awards за насърчаване на научния дух на младите хора (PRJ 2021), която получи тази година.

Карла Каро Биянова
снимка: ©️ EUCYS2021

Вярвам, че младите жени трябва да бъдат насърчавани да се включат в STEM областите от много ранна възраст, без да се прави разлика между тях и момчетата - казва Карла. Много е важно да се даде видимост на жените в науката и да се признае тяхната работа, за да се вдъхновят и насърчат, защото имат същата способност да постигат целите си в изследванията.

През 2021 г. Карла Биянова печели и сребърния медал на испанската олимпиада по физика и е включена в списъка на Forbes за 2021 „Топ 50 наградени испанци“. В момента тя изучава физика в университета в Барселона и работи върху изследвания в областта на квантовите изчисления. Последната заслуга на Карла е наградата от Young Research Awards за насърчаване на научния дух на младите хора (PRJ 2021), която получи тази година.