Половината от младите потребители в ЕС считат, че е приемливо да купуват фалшификати

pic
снимка: Unsplash

Според ново проучване относно възприятията на гражданите спрямо интелектуалната собственост, публикувано от Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO), европейците все повече осъзнават рисковете и последиците от купуването на фалшификати и достъпа до съдържание от незаконни източници.

Целта на проучването „Европейските граждани и интелектуалната собственост: възприятие, осведоменост и поведение“ (проучване на възприятията относно ПИС), проведено между 30 януари 2023 г. и 15 февруари 2023 г. с общо 25 824 онлайн интервюта с жители на ЕС на възраст над 15 години във всички държави членки на ЕС, е да се съберат знания за отношението на европейските потребители към интелектуалната собственост.

80% от европейците са съгласни, че фалшифицираните стоки подпомагат престъпните организации и вредят на бизнеса и работните места (78%), като в България това убеждение е малко по-слабо изразено съответно от 73% и 71% от българите. Двама от всеки трима европейци считат, че фалшификатите са заплаха за здравето, безопасността и околната среда.

Въпреки тези положителни резултати, проучването показва също така, че един от всеки трима европейци (31%) все още счита, че е приемливо да се купуват фалшиви стоки, когато цената на оригинала е твърде висока, като цифрата достига до половината (50%) сред по-млади потребители на възраст от 15 до 24 години.Преминавайки от убеждение към действие, 13% от европейците съобщават, че съзнателно са закупили фалшификати през последните 12 месеца, като тази цифра нараства до 26% от хората на възраст между 15 и 24 години, което е два пъти повече от средната стойност за ЕС. Делът на съзнателно купените фалшификати спада до 6% във възрастовата група 55 — 64 години и под 5% сред хората на възраст 65 и повече години.

На национално равнище делът на потребителите, които съзнателно са купили фалшификати, варира от 24% в България до 8% във Финландия. Освен в България, съзнателното купуване на фалшификати е над средното за ЕС равнище в Испания (20%), Ирландия (19%), Люксембург (19%) и Румъния (18%).По-ниската цена на оригиналните продукти остава най-честно посочваната причина (43%) за спиране на купуването на фалшификати. Рискът от лоши преживявания (продукти с лошо качество за 27% от хората, рискове за безопасността за 25% и наказание за 21%) също е важен фактор за възпрепятстване на потребителите да купуват фалшификати.

Несигурност сред потребителите

Несигурността по отношение на автентичността също нараства. Близо четирима от всеки 10 европейци (39%) са се чудили дали са купили фалшификат, като половината от младите хора (52%) посочват същото. Различията между държавите членки също са значителни: около една четвърт от потребителите в Дания и Нидерландия (26%) не са сигурни дали закупеният от тях продукт е оригинален или не, в България това са 62%, а в Румъния тази цифра нараства до 72%.Европейците показват също несигурност относно законността на източниците, които използват за онлайн съдържание, като 41% се питат дали достъпът до даден източник е бил законен или не.Цифрово пиратство и спортни събитияПо отношение на пиратството, 82 % от европейците са съгласни, че получаването на цифрово съдържание чрез незаконни източници води до риск от вредни практики (измами или неподходящо съдържание за непълнолетни лица).

Като цяло европейците се противопоставят на използването на пиратско съдържание: 80% заявяват, че предпочитат да използват законни източници за достъп до онлайн съдържание, ако има приемлива възможност. В действителност почти 9 от всеки 10 души знаят за поне един вид законно съдържание, предлагано в тяхната страна, а през изминалата година повече от четирима от всеки 10 европейци (43%) са платили за достъп, изтегляне или стрийминг на съдържание, защитено с авторски права, чрез законна услуга. Въпреки това, голямо мнозинство от хората (65%) считат, че е приемливо да пиратстват, когато съдържанието не е достъпно в рамките на абонамента им.

Освен това 14% от европейците (15% в България) признават, че през последните 12 месеца съзнателно са имали достъп до съдържание чрез незаконни източници. Делът им нараства на 1 от 3 (33%) за младите хора на възраст от 15 до 24 години. Такъв е по-специално случаят с гледането на спортни събития, като се използват незаконни устройства или приложения за стрийминг.

Също така делът на хората, които имат достъп до пиратско съдържание, варира в различните държави — от 9% във Финландия и Дания до 22% в Малта.

По-добрата финансова достъпност и по-широкият избор на съдържание от законни източници са най-често посочваните причини за отказването от пиратското съдържание.

Изпълнителният директор на EUIPO Кристиан Аршамбо заявява:

Разбирането на възприятията на гражданите спомага за провеждането на съдържателни разговори както с потребителите, така и със заинтересованите страни, като част от дейностите ни за повишаване на осведомеността и популяризиране. В последното издание на проучването за нагласите относно ИС (интелектуална собственост) се предоставят нови гледни точки за това как се възприема нарушението на правата върху интелектуална собственост и се изтъква още веднъж, че е необходимо да се подкрепя защитата на потребителите. В проучването също така се потвърждават положителните развития по отношение на осведомеността и наличието на дигитално съдържание от законни източници.

Източник:
REDLINK.BG
Върни се към IP в новините