Отбелязване на 26 април, Световен ден на интелектуалната собственост

роботика
снимка: Денят на отворени врати на българското Патентно ведомство

Денят на отворени врати на българското Патентно ведомство по повод Световния ден на интелектуалната собственост събра представители на специализираната експертиза в областта на интелектуалната собственост с представители на науката и бизнеса под знака на роботиката и изкуствения интелект. 
Потърсихме мнението на водещите специалисти в научната и правна мисъл в обхванатите теми за значението на интелектуалната собственост за технологичния напредък. 

Професор Владя Борисова, Председател на Патентното ведомство, подчерта силата на добрите примери, особено за младежите. Тя напомни, че в България интелектуалната собственост е във всяка една област на стопанството, а роботиката и изкуственият интелект в момента са най-бързо развиващите се заради дигиталните технологии и онлайн обученията.

Академик Юлиан Ревалски, председател на Българската академия на науките разясни, че истинската опасност за технологичния напредък е вероятността една хубава идея просто да стои някъде и да не може да се реализира. Според него тази опасност е особено реална в страни като нашата, където все още няма достатъчна култура на интелектуалната собственост не защото не искаме да я има, а защото, за разлика от други държави, у нас не се обръща нужното внимание за изграждането й. 

Професор Цветана Стоянова, заместник-ректорът на Университета за национално и световно стопанство изтъкна, че голяма част от младите хора или не са запознати, или пренебрегват въпросите, свързани с интелектуална собственост. За тях е по-лесно да не се замислят и да не се съобразяват с това кой държи правата. Но с включването на изкуствения интелект в ежедневието често става невъзможно да се определи кой носи отговорност за нарушаването на правата. Според професор Стоянова в България хората не си дават сметка за последствията върху авторите на интелектуални продукти и има риск това да доведе до забавяне на иновациите.

Върни се към IP в новините