морални права

Дума за 21 септември 2021

Моралните права се развиват заедно със създаването на художествено произведение и продължават до 70 години след смъртта на Създателя. Моралните права се състоят от правото на приписване и правото на интегритет, което означава, че винаги трябва да бъдете правилно наименувани, когато се представя творбата, и никой не може да променя работата ви, без да имате вашето разрешение.