European Inventor Award

Европейска награда за изобретатели 2021

Европейското патентно ведомство обяви 15-те изобретатели и екипи за изобретатели, които са избрани за финалисти за изданието на Европейска награда за изобретател през 2021 г.

Годишната награда за иновации, която вече е на 15 години, отличава изключителните изобретатели, които са допринесли изключително за технологиите, обществото и икономическия растеж.

Победителите в Европейската награда за изобретател през тази година ще бъдат обявени на церемония на 17 юни 2021 г. Церемонията е планирана като дигитално събитие и ще бъде отворена за широката общественост.