Дума на деня: осиротели произведения

Книга
снимка: Pixabay

"Осиротели произведения" са творби, които все още са защитени с авторски права, но чиито автори, или други носители на права, не са известни или не могат да бъдат намерени. Музика, книги, статии във вестници и списания и филми могат да бъдат произведения сираци.

Върни се към IP дума на деня