Важно ли е авторските права на творците да бъдат защитени?

Дай своето мнение!