Дума за 23 септември 2021

fairuse

В най-общ смисъл честната употреба е всяко използване на произведения, защитени с авторски права, но с ограничена употереба, като например коментиране, критикуване или пародиране на произведение, защитено с авторски права. Такива употреби могат да се извършват без разрешение от собственика на авторските права.

Върни се към IP дума на деня