Конкурс за есе на тема, свързана с интелектуална собственост

конкурс

Международната асоциация за закрила на интелектуалната собственост провежда конкурса AIPPI Essay Prize, който има за цел да насърчи изкуството на писане на есета по теми, свързани с интелектуална собственост.

Конкурса се провежда за пръв път през 2020 г. и е отворен за членове на AIPPI и за студенти по интелектуална собственост. Включва писане на есе от 2500-3000 думи или заснемане на видеоклип по определена тема, свързана с ИС. Писмените и видео кандидатурите имат равен шанс да спечелят.

Тази година конкурсните теми са две, една широка и една тясна. Участниците могат да изберат тази, който им допада най-много.

„Всяка подходяща тема, която според вас би била интересна за разглеждане от AIPPI като тема за проучване в близко бъдеще“
„Устойчивостта и нейното въздействие върху интелектуалната собственост след COVID-19“
При писането на есетата трябва да се използва шаблона, публикуван от AIPPI. Те следва да бъдат на английски език и с обем между 2500 и 3000 думи като броят на думите изключва поместените препратки. Пълните изисквания за участие са публикувани на сайта на Международната асоциация за закрила на интелектуалната собственост AIPPI.

Наградите

Ще бъдат връчени две награди. Една за членове на AIPPI и една за студенти по интелектуална собственост. На победителите ще бъде предоставена възможност да запишат предварително видеоклип, в който говорят за своето есе по време на Световния конгрес на AIPPI през октомври 2021 г. (или да покажат видеоклипа си като част от програмата, ако са спечелили конкурса с видео).

Победителят в категория студенти ще получи безплатна регистрация и участие (Join & Register place) за Годишния конгрес на AIPPI. Победителят в категория членове на AIPPI ще спечели безплатна онлайн регистрация за Конгреса (или възстановяване на таксата, ако се е регистрирал преди да спечели). И двамата победители ще получат сертификат, удостоверяващ техните постижения.

Краен срок за изпращане на есета и видео клипове

15 септември 2021г.

Източник:
https://ipbulgaria.bg
Върни се към IP в новините