Дума за 9 септември 2021

orphans-bg

Осиротели произведения са творби, които все още са защитени с авторски права, но чиито автори или други носители на права не са известни или не могат да бъдат намерени. Музика, книги, статии във вестници и списания и филми могат да бъдат произведения – сираци.

Върни се към IP дума на деня