810 995 фалшиви модни артикули и 61 246 фалшиви електронни устройства бяха задържани при международната операция „Pirates 1“

pic
снимка: image: Агенция Митници

Агенция „Митници“ беше координатор на операцията, съвместно с Frontex и португалските митници

Българските и португалските митници, съвместно с Frontex, Europol и EUIPO проведоха операция срещу контрабандата и опитите за внос в ЕС на фалшиви стоки чрез сухопътните и морските граници.  Общата приблизителна пазарна стойност на всички задържани стоки по време на операция „Pirates 1“ (Пирати 1)  надхвърля 33 милиона евро (изчислена според цените на местните пазари).  
Съвместните действия, под егидата на EMPACT, бяха проведени между 9 и 19 май. В тях се включиха широк кръг от правоприлагащи органи от петнадесет държави – членки на ЕС и Сърбия, които получиха активната подкрепа на Europol, OLAF, EUIPO, CELBET, Работна група по правоприлагане „Митници“  и Института за фармацевтична сигурност.
Те обединиха усилията си, своите споделен опит и сътрудничество, за да предотвратят достигането на стотици хиляди фалшиви артикули до европейския пазар. Задържаните стоки включват дрехи, обувки, чанти, портфейли, колани, слънчеви очила и други аксесоари, нарушаващи правата на повече от 60 търговски марки, както и парфюми, електрически велосипеди и часовници. Задържани са  общо 810 995 фалшиви модни артикули и 61 246 фалшиви електронни устройства.
Фалшифицираните стоки, обикновено по-евтини и с по-ниско качество, могат да застрашат здравето на потребителите, да подкопаят законния пазар и да окажат отрицателно въздействие върху приходите на ЕС и пазара на труда.
Наред с установените фалшиви стоки действията на участващите страни доведоха до значителни задържания извън предмета на операцията (големи количества цигари, течности за електронни цигари, недекларирани златни и сребърни бижута, фармацевтични продукти, над 250 кг марихуана и 59 огнестрелни оръжия), които са показателни за поликриминалния характер на трансграничните незаконни дейности.

Ролята на България

Близо 30% от задържаните по време на операцията стоки  са в резултат на активния принос на българските митнически служители.

По време на съвместните действия българските митници селектираха рискови пратки, превозвани по суша, докато морския трафик се следеше от португалските митници. В координационият център във Варшава по операцията работеха двама митнически служители и един граничен полицай от България. Контролните действия се осъществяваха основно от служители на МП Капитан Андреево и МП Лесово, подпомагани на място от представители на CELBET, чието присъствие, логистично и финансово, беше осигурено от Frontex.  

EMPACT

Европейската мултидисциплинарна платформа срещу престъпните заплахи (EMPACT) работи срещу най-важните заплахи, които засягат ЕС, произтичащи от организираната и тежка международна престъпност. EMPACT укрепва разузнавателното, стратегическото и оперативното сътрудничество между националните власти, институциите и органите на ЕС, както и международните партньори. EMPACT се провежда в четиригодишни цикли, като се фокусира върху общите приоритети на ЕС в областта на борбата с престъпността.

CELBET

Митническият експертен екип по източна и югоизточна сухопътна граница (CELBET) е инициатива на 11 държави-членки на ЕС: Финландия, Естония, Латвия, Литва, Полша, Унгария, Словакия, Хърватия, Румъния, България и Гърция. Основната цел на експертния екип е да засили и подобри оперативното сътрудничество чрез реална оперативна координация, по-задълбочено споделяне на информация и обединяване на човешки ресурси като по този начин допринесе за прилагането на общото митническо законодателство и политика.

EUIPO

Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост, която отговаря за управлението на търговската марка на ЕС и регистрирания дизайн на Общността. Работи активно със службите за интелектуална собственост на държавите-членки на ЕС и международни партньори, с цел обмяна на опит при регистрация на търговски марки и дизайни в Европа и света.
Държавите участващи в операцията са Белгия, България, Чехия, Естония, Германия, Гърция, Унгария, Италия, Латвия, Литва, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Испания и Сърбия.

Източник:
Агенция Митници
Върни се към IP в новините