Информационен ден „Европейска мрежа за автентичности“ се проведе в Търговище

pic
снимка: Патентно ведомство на Република България

"Authenticities" е инициатива, предназначена да даде възможност на властите на местно ниво в целия ЕС да ангажират гражданите и партньорски организации  в борбата срещу фалшифицирането и да се създаде "Европейска мрежа за автентичност". Проектът е иницииран от EUIPO, в рамките на дейностите за сътрудничество и Стратегическия план 2025.

Информационен ден за представяне на проекта "Европейска мрежа за автентичности" се състоя в Славейковото училище – част от музейния комплекс в Търговище. Той се организира от Патентно ведомство на Република България и Община Търговище, които изпълняват проекта съвместно.

Участваха експерти от Патентно ведомство, от Общината, представители на институции, на местния бизнес и на медиите. Проектът, който ще протече под мотото "Автентичността е вечна", се изпълнява съвместно и е съфинансиран от Патентното ведомство у нас, Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост и Община Търговище. 

Фокусът бе върху запознаване с темата за нарушаване правата върху обектите на интелектуална собственост и предотвратяване фалшифицирането на стоки и услуги. 

"Само уважавайки своята автентичност, своята същност, своята стойност, можем да вървим напред – и като индивидуални личност, и като местна общност, и като бизнес, и като творци", каза кметът Дарин Димитров.

По време на информационния ден експертите на Патентното ведомство Борислава Китанова и Николай Братов, и двамата от дирекция "Спорове и административна дейност", представиха информация и материали, свързани с целите, дейностите, заинтересованите групи, както и очакваните резултати от проекта.

Целта е да се подпомогне изграждането на европейска мрежа от градове, които да споделят добри практики, насочени към спазването на правата върху обекти на интелектуалната собственост, насърчаване закупуването на оригинални стоки и предотвратяване разпространението на фалшификати в търговската мрежа, обясни координаторът на проекта и директор на дирекция "Международно сътрудничество" в Патентното ведомство Вероника Тодорова. Към момента градовете София и Пловдив са сертифицирани като автентични, сега предстои това да се случи и за Търговище.

Събитието е първото от поредицата дейности, свързани с интелектуалната собственост, които ще се реализират в Търговище в следващата една година. Предстоят кампании за популяризиране на правото на интелектуална собственост и на борбата с фалшификатите сред жители на региона, бизнеса и заинтересованите страни. В първото събитие целевите групи ще бъдат две – местните органи на правоохранителната власт и представители на образователни институции. Идеята е то да се организира през юни.

Източник:
БТА
Върни се към IP в новините