Българска експозиционна система представя културното и историческо наследство в уникална среда

pic
снимка: Eкспозиция Праистория - „Уникатите в уникална среда”, РИМ Перник

Изразните средства в експозиционния дизайн се увеличават все повече с развитието на новите технологии и начини за интерпретация на културното и историческо наследство. Традиционното представяне на артефактите във витрини, придружени с етикети и сложни научни текстове все повече отстъпва място на нови подходи, чрез които  посланията в музеите да интригуват публиката, да създават преживяване и да оставят траен спомен.

Изграждането на съвременните експозиции е съпроводено с използването на универсални модулни системи. Развивайки се във времето те непрекъснато се усъвършенстват като многофункционалност, дизайн и пространствена логика. Благодарение на новите материали и технологии се създават иновативни модели, които намират приложения в съвременните музеи, галерии и търговски изложения.

Българска разработка на модулна експозиционна система вече е с регистриран промишлен дизайн в Патентното ведомство на Република България. Модулната експозиционна система, проектирана от ИВОФОРМ, представя колекцията на Регионален исторически музей Перник по впечатляващ начин. Тя е специално адаптирана за постоянната експозиция Праистория  - „Уникатите в уникална среда”. Използвайки новите технологии, иновативни материали и осветление, експозиционната система създава подходяща физическа среда, в която всеки експонат, снимка, документ или медия има своето логично място. Визуална комуникация, анотации,интерактивни модули с карти и видео информация привличат вниманието на посетителите и помагат за по-лесно и достъпно  възприятие на артефактите. Системата дава възможност за преаранжиране, лесна и бърза трансформация на експозицията чрез отварящи се витрини и системата за модулното преместване на елементите за поставяне и окачване.

Какво е промишлен дизайн?

Регистрираният промишлен дизайн защитава видимия външен вид на продукт или на част от него, определен от особеностите на формата, линиите, рисунъка, орнаментите, цветовото съчетание или комбинациите от тях. Регистрира се дизайн, който е нов и оригинален. Срокът на действие на регистрацията на промишлен дизайн е десет години от датата на подаване на заявката и може да бъде подновявана за три последователни периода от по пет години.


 
Върни се към IP в новините