България на 35-та позиция в Глобалния иновационен индекс за 2022 г.

GII Launch Event 2022
снимка: WIPO

Тази година България зае 35-то място от 132, включени в индекса държави в международната класация за иновации, провеждана от Световната организация по интелектуална собственост - СОИС (WIPO).

През 2020 г. страната ни беше 37-ма, а през 2021 г. се изкачи с две места, заемайки 35-та позиция, която задържа и тази година.

Данните за „Global Innovation Index 2022“ . (GII 2022) сочат, че България е на 2-ро място в класацията на групата на държавите с „по-висок среден доход“/„upper-middle-income“ и на 23-то място от 39 икономики в Европа.

Най-добро е представянето на страната ни по показателя „креативни резултати“, където заемаме 23-то място.

Втората най-висока оценка България получава по показателя „резултати от знания и технологии“ – 30-то място. Това включва патенти, модели, ръст на продуктивността на труда, нови бизнеси, разходи за софтуер, интелектуална собственост и т.н.

Най-ниска е оценката за България по показателя „институции“ (67-ма позиция), в който са включени политическата среда, регулаторите, бизнес средата. Сравнително ниски са и оценките по показателя „човешки капитал и наука“ (68-ма позиция), което включва образование, наука, разходи за образование и наука и т.н.

Източник:
www.bpo.bg
Върни се към IP в новините