Монопол ли е авторското право?

Дай своето мнение!

Повече по темата:

Copyright is NOT a Monopoly