Число за 15 септември 2021

10g-bg

Валидността на марка на Европейския съюз е 10 години от датата на подаденото заявление. Може да бъде подновявана неограничено, всеки път за срок от 10 години.

Върни се към IP число на деня