Дума за 13 септември 2021

plant patent - bg

Правата на сортовете растения са форма на интелектуална собственост, предназначена специално за защита на нови сортове растения.

Върни се към IP дума на деня