Число за 6 септември 2021

15-bg

15 млрд. евро. загуба от обществени приходи в ЕС поради фалшифициране всяка година.

Върни се към IP число на деня