Ново приложение за адаптирани електронни книги

книга

Консорциумът за достъпни книги на Световната организация за интелектуална собственост (ABC) стартира ново приложение, което значително улеснява достъпа до електронни книги на лица, които са слепи, зрително или по друг начин затруднени.

Бизнес приложението ABC Global Book Service се предоставя безплатно и свързва участващите библиотеки, за да позволи споделянето на достъпни книги. Хората, които са с увреждания, пречещи им да използват традиционните печатни книги, вече ще могат да търсят директно в новото приложение, хоствано от Световната организация за интелектуална собственост, и незабавно да изтеглят достъпни електронни книги.

„Стартирането на тази нова услуга е важен етап в изграждането на глобално предлагане на адаптирани книги. Убедени сме, че хората с увреждания, които не могат да четат, скоро ще могат да получат безплатен достъп до богат набор от няколкостотин хиляди достъпни книги на голям брой езици“ – Laurette UZAN.

Първоначалният каталог, предлаган чрез новото ABC приложение, включва колекциите от следните пет библиотеки за незрящи:
l’Association pour le Bien des Aveugles et malvoyants (Швейцария);
l’Association Valentin Haüy (Франция);
Bibliothèque et Archives nationales du Québec (Канада);
The Canadian National Institute for the Blind (Канада);
The Centre for Equitable Library Access (Канада).
Като първа стъпка само потребители със зрителни увреждания, пребиваващи в Канада, Франция и Швейцария, ще имат достъп до 63 000 специално адаптирани текстове, предоставени от изброените по-горе организации. Новото ABC приложение може да бъде намерено на: www.abcglobalbooks.org

Партньорските библиотеки ще трябва да потвърдят, че потребителите на новата услуга са лица със зрителни увреждания в съответствие с условията на Договора от Маракеш, който се администрира от Световната организация за интелектуална собственост (СОИС).

Договорът от Маракеш разглежда „глада за книги“ на достъпни заглавия, като изисква от договарящите се страни да приемат разпоредби в националното законодателство, които позволяват производството на книги в достъпни формати. Примери за такива формати са брайлова азбука, електронен текст, аудио или едър шрифт в полза на хора, които имат увреждания, пречещи им да четат печатни книги. Договорът от Маракеш също така позволява обмен на такива достъпни текстове без да се иска разрешение от притежателя на авторски права.

Allikas:
ipbulgaria.bg