Фотографски конкурс на Световната организация за интелектуална собственост

photo

Чрез КОНКУРСА, Световната организация за интелектуална собственост има за цел да популяризира креативността на коренното население и младежите от местни общности, както и да повиши тяхната осведоменост за това как авторските права могат да бъдат използвани за защита на тяхното творчество. Темата на обявения фотографски конкурс е „Изменение на климата и действия за климата: Майката Земя през нашите обективи“.

Стартирал на Международния ден на младежта (12 август 2021 г.), този фотографски конкурс на СОИС е организиран от Консултативен съвет, съставен от членове на коренно население и местни общности, както и членове на организации, правителства и лица, работещи по изменения на климата, биоразнообразие, фотография, интелектуална собственост, медии и предприемачество.

Краяният срок за представяне на кандидатури е 22 януари 2022г.

Участващите снимки трябва да отразяват:

  • въздействието на изменението на климата върху дадена общност, биоразнообразието и околната среда (земя, въздух, вода, флора и фауна и др.); и/или
  • практики, включително такива, основани на местни и традиционни знания, или действия в областта на климата, които позволяват на съответната общност да се адаптира или да смекчи въздействието на изменението на климата.
  • Избраните и наградени снимки ще бъдат обявени на уебсайта на Световната организация за интелектуална собственост.

Победителите ще получат награди, вариращи от фотографско оборудване и лицензи за свързан софтуер до възможности за обучение и наставничество. Народите и общностите на победителите също ще бъдат признати и почетени.

Авторските права върху изпратените материали остават на участниците. Те обаче предоставят на СОИС правото да използва изпратените материали до две години след обявяването на победителите за целите на нейните образователни и промоционални дейности. СОИС от своя страна се ангажира при всяко използване на снимка от конкурса, да посочва изрично нейния автор.

снимка: Octavian Rosca, unsplash

Allikas:
https://ipbulgaria.bg/