Число на деня: 1282

Воден знак
foto: Pixabay

Водните знаци са въведени за първи път във Фабриано, Италия, през 1282 г.