АВТОРСКО ПРАВО В СЦЕНИЧНИТЕ ИЗКУСТВА

Сценични изкуства:
  1. Авторското право възниква за автора на творбата незабавно и едновременно със създаването й. Автори са режисьорът, драматургът, сценографът, композиторът, дизайнерът на костюми, хореографът, създателите на текстове на песни и на аранжимента.
  2. Носител на авторското право винаги е отделен човек, а не трупа или компания.
© свързани права:
  1. на изпълнител – изпълнителите и техните интерпретации са защитени със свързани права, сходни на авторските. Присъждат се на актьори, танцьори, музиканти, певци, звуково оформление, четци на аудио книги и DJ;
  2. на правоприемник – когато авторът е прехвърлил права за ползване, публично изпълнение или разпространение на лице или компания.
Видове сценични изкуства:
  • Театър,
  • Опера и мюзикъл,
  • Танц,
  • Пантомима,
  • Магия
Театър
Опера и мюзикъл
Танц
Пантомима
Магия
„Коледна песен“, Чарлс Дикенс
„Коледна песен” е свободно достъпна и има рекорден брой адаптации за театралната, оперната и балетната сцена, за киното, телевизията, радиото, анимационни версии, комикс версии, пародии и видео игри. Ако обаче искате да поставите адаптацията на Дейвид Едгар, ще трябва да му платите авторското право върху нея.
„Фантомът на операта“
Получава ли Андрю Лойд Уебър авторско възнаграждение, когато музикалните и оперни театри изпълняват „Фантомът на операта“? И още как! Повечето композитори на мюзикъли имат така-наречените „гранд права“ за авторско право при всяко изпълнение на произведенията им. В случая в Уебър то е много доходоносно, защото не само „Фантомът“, но и „Котките“, „Исус Христос Суперзвезда“ и „Евита“ се изпълняват от десетилетия на много места по света.
Лунната походка
Знаменитата „лунна походка“, приписвана на Майкъл Джексън, е изпълнена за пръв път от Каб Калоуей през 1930 г. Преди Майкъл Джексън е използвана от Бил Бейли в степ танц, от Марсел Марсо в пантомима и от редица други артисти. Никой обаче не е предявявал претенция за хореографско авторство върху нея. Тя не може да бъде защитена, защото е определена като „всеобща танцова стъпка“.
Китайска водна клетка за мъчения
Фокусите, или магическите трикове, сами по себе си не подлежат на защита. Легендарният маг Хари Худини обаче изпълнява прочутия номер „китайска водна клетка за мъчения“ на сцена, прави видео запис на изпълнението и успява да получи права върху него. Верен на репутацията си, той очевидно е намерил и правния трик!