Число на деня: 1883

Gargoyle
foto: Pixabay

Парижката конвенция е първата международна спогодба за защита при използване на изобретения в чужди държави.