АВТОРСКО ПРАВО В ИЗОБРАЗИТЕЛНИТЕ ИЗКУСТВА

Изобразителни изкуства:
  1. Авторските права върху произведение на изобразителните изкуства не се прехвърлят на колекционера, който е купил творбата.
  2. Заглавията на произведенията не подлежат на авторско право.
© носи два вида ползи:
  1. икономически – финансовата полза от производство на копия или производни на оригинала и от публично излагане;
  2. морални – обявяване на авторството и отказ от авторство.
Видове произведения:
  • Картини,
  • Скулптури,
  • Фотографии,
  • Дизайн,
  • Графити?
картини
скулптури
фотографии
дизайн
графити
Улично изкуство
Макар авторското право при него да е много спорно преобладава аргумента, че произведения които не са санкционирани от властите като вандализъм, подлежат на защита.
Много творци са копирани от бизнеса
Интернет улеснява изключително много присвояването на чужди творби, които се обявяват за собствени, дори от големи корпорации като Зара, Форд и дори Дисни.
Известни цитати
„Добрите художници копират, великите крадат.“ Пабло Пикасо. Какво ли е искал да каже?
Изкуство за свободно ползване онлайн
Музеите на Париж предоставят 100 000 свои художествени произведения онлайн. Всички изтегляния ще включват цифрова версия с висока разделителна способност на избраната творба.