Patenteeritud energiasäästunipp ehk Loomuliku ventilatsiooni kaasamine aitab energiakuludelt kokku hoida

pic
foto: Pexels

Energiakandjate pidev hinnatõus ja sõda Ukrainas on loonud olukorra, kus elektrihind on praegu kordades kõrgem kui mõni aasta tagasi. Meedias jagatakse nippe, kuidas elektrikulu võimalikult madalal hoida. Üks võimalus on rakendada selleks ka vastava tehnikavaldkonna leiutisi. Järgnev lugu näitab, kuidas lahendada leiutise abil ventilatsiooniprobleeme ja hoida sellega elektriarve kontrolli all.

Paljude uusehituste ja tänapäevaselt renoveeritud hoonete puhul on probleemiks ventilatsioon. Kui hooned on hästi soojustatud ja muudetud õhukindlaks, tekib suurem vajadus nende ventileerimiseks, see omakorda jahutab ruume ja nõuab nende uuesti soojendamist. Ventileerimist ja soojustagastust on võimalik tänapäevaste süsteemidega teha, aga kogu lahendus võtab märkimisväärselt elektrienergiat.

Mida siis teha? Selleks on võimalik hoone loomulikku ventilatsiooni tõhusamalt ära kasutada. Mõni aasta tagasi kaitsti Eesti Patendiametis sobilik leiutis: süsteem, mis kasutab lisaks tavapärastele sundventilatsiooniseadmetele ja soojustagastusele ka hoone loomulikku ventileerimist.

Leiutis võimaldab tuulest tekitatud hoone välist õhurõhku kasutada nii, et see asendab osaliselt hoone sundventileerimist. See tähendab omakorda, et ära jäävad sundventileerimiseks vajalikud elektrikulud.

Loomuliku ventilatsiooni kaasamiseks on lisatud hoone välisseintesse (igasse ruumi) elektrooniliselt juhitavad sisselaskeklapid, mis on varustatud anemomeetri (õhu kiiruse mõõtja) ja rõhuanduriga. Lisaks on hoones kasutusel hulk temperatuuri- ja õhuniiskusandureid. Andurid, klapid ja ventilatsiooniseadmed on ühendatud kesksesse serverisse, mille abil hoone ventilatsioonisüsteemi juhitakse. Vastavalt arvutiprogrammile ja anduritest saadud mõõteandmetele juhitakse hoone seintes olevaid värskeõhuklappe ja muid ventilatsiooniseadmeid.

Patendi lühikirjeldus

Süsteem ja meetod hoone ventilatsiooni tõhustamiseks
Leiutis käsitleb süsteemi ja meetodit hoone ventilatsiooni tõhustamiseks ja hoonest välja tõmmatavalt ventilatsiooniõhult saadava soojuse ärakasutamiseks hoone tarbeks. Leiutises rakendatakse loomulikku ventilatsiooni sundventilatsiooni vähendamiseks, saavutades parema SFP. Samuti lisatakse hoone ventilatsioonile ventilatsiooniga seonduva energiasäästu tagamiseks soojustagastussüsteem.

Selline nutikas juhitavate klappide kasutamine hoone värske õhuga varustamiseks võimaldab maja sundventilatsiooni vajadust oluliselt vähendada. See omakorda vähendab märkimisväärselt ventilatsiooniseadmete elektrikulu.

Patendiomanikult saadud info põhjal on praeguseks selliseid ventilatsioonisüsteeme Eestis ehitatud juba mitu ja huvi lahenduste vastu aina suureneb.

Kõigest sellest täpsemalt on kirjutatud 15.07.2019 avaldatud patendis EE05819B1, millega saab tutvuda Patendiameti andmebaasis.

 

Allikas:
Aare Abrams, Patendiosakonna peaekspert, https://ajaveeb.epa.ee/
Tagasi Uudised