Число за 14 септември 2021

3.14-bg

Числото π, или накратко 3.141592653589793238…не може да бъде защитено от авторското право, както и транскрибирането му в порядък от музикални ноти.