Дума за 14 септември 2021

licence-bg

Лиценз е  споразумение, с което се предоставя правото за използване на авторските права на друга страна, при определени условия.