Авторското право в спорта

  • Current Игра
  • Въпрос 1
  • Въпрос 2
  • Въпрос 3
  • Въпрос 4
  • Въпрос 5
  • Завършен

Интелектуалната собственост се среща повсеместно в спортната индустрия и е почти толкова важна, колкото и самият спорт. Това е напълно естествено, тъй като за да се гарантира развитието на спорта,  той се нуждае от пари, иновации и правна защита.