Число за 16 септември 2021

1978 - bg

Първата заявка за европейски патент е подадена в Европейското патентно ведомство на 1 юни 1978 г. Оттогава започва и номерирането на патентите.

Върни се към IP число на деня