Число за 13 септември 2021

1883-bg

Парижката конвенция е първата международна спогодба за защита при използване на изобретения в чужди държави.

Върни се към IP число на деня