Число за 10 септември 2021

13-bg

13% от младежите между 15 и 24 години твърдят, че умишлено са купували фалшификати през последните 12 месеца.

Върни се към IP число на деня